AnalytikerAnalytikerna är involverade i både produktion och försäljning, inom analytikerns eget specialområde men också i det breda fält företaget som helhet är verksamt i. Analytikern har ansvar för datainsamling, rapportskrivning och analys, men också för kundrelationer och säljarbete. Analytikern ska ha arbetat med utvärdering och analys i minst ett år och har i allmänhet minst tre års arbetslivserfarenhet. Analytikern får gradvis mer ansvar för försäljning, produktområden och projektledning, så att hen efter några år kan bli en duktig senioranalytiker. 

 

Våra anställda har varierande studiebakgrund. Flera har en masterexamen inom nationalekonomi men vi har även kollegor med exempelvis masterexamen i freds- och konfliktstudier, master i statsvetenskap, master i fysik samt jur.kand examen.

 

Här kan du läsa en intervju med analytiker Hjalmar Eriksson!

 

För mer information, kontakta VD Ylva Grauers Berggren på (+46) 702 96 54 49 eller ylva.grauers@oxfordresearch.se.