SenioranalytikerSenioranalytiker är ansvariga för både produktion och försäljning. I produktionen är de vanligtvis projektledare för de projekt som de arbetar med. Senioranalytikern har därmed ansvar för kvaliteten i den enskilda produkten och i slutändan kundtillfredsställelsen. Senioranalytiker har samtidigt försäljningsansvar och är därmed ansvariga för utformningen av nya erbjudanden, produkt- och försäljningsupplägg. Alla medarbetare kommer med nya idéer, men det är senioranalytikernas ansvar att idéerna omsätts till verklighet.

 

Senioranalytiker är tjänstebeteckningen för medarbetare med lite längre erfarenhet på arbetsmarknaden och i branschen. Senioranalytikern har minst fem års erfarenhet av att arbeta med utvärdering och analys.

 

Våra anställda har varierande studiebakgrund. Flera har en masterexamen inom nationalekonomi men vi har även kollegor med exempelvis masterexamen i freds- och konfliktstudier, master i statsvetenskap, master i fysik samt jur.kand examen.

 

För mer information, kontakta VD Ylva Grauers Berggren på (+46) 702 96 54 49 eller ylva.grauers@oxfordresearch.se