Historia


Var kan man hitta arbetsplatsen som kombinerar djupet hos en forskningsinstitution, dynamiken i en kommunikationsbyrå och genomslaget för en skicklig managementkonsult? En arbetsplats som samtidigt visar omtanke om den egna personalen samt arbetar för en samhällsvision?


Efter att ha forskat på Copenhagen Business School i 13 år och därefter ha lett den privata tankesmedjan Strategic Forum i två år hade Kim Møller sett element av sådana arbetsplatser, men aldrig funnit alla sina visioner och ambitioner förenade i en arbetsplats. 1995 bestämde sig därför Kim Møller för att skapa en sådan arbetsplats, som kombinerade det bästa av det han erfarit av akademisk forskning, journalism/kommunikation och konsultarbete.

 

Företaget, som etablerades i Köpenhamn, startade ursprungligen som den nordiska grenen av Oxford Analytica, ett analysföretag baserat i Oxford, England. Verksamheten växte snabbt och 1997 beslutade Kim Møller att fortsätta driva verksamheten helt i egen regi. Från att ha varit en enskild firma grundades Oxford Research A/S.

 

Under sent 90-tal fortsatte intäkterna att växa och Oxford Research specialiserade sig på analyser och utvärderingar inom områdena näringslivsutveckling och regional utveckling. Senare tillkom studier inom arbetsmarknad och välfärdsfrågor. Uppdragsgivare var och är primärt aktörer i offentlig sektor.

 

Oxford Research fortsatte att expandera både i termer av tjänster inom nya marknadssegment och i termer av nya geografiska marknader. 2001 bildades Oxford Group och Oxford Research expanderade först i Skandinavien genom att Oxford Research AB grundades 2003 i Sverige och Oxford Research AS grundades 2004 i Norge. Oxford Research Oy grundades sedan i Finland 2012 och 2015 expanderade koncernen ytterligare kring Östersjön när Oxford Research Baltics SIA grundades i Lettland. Idag är de fem Oxford Research-företagen en del av Oxford Group, som också inkluderar Oxford Leadership Academy A/S (OLA) och Great Place to Work (GPW).

 

Oxford Research är idag en värdebaserad, innovativ, nordisk konsultfirma som växer.

 

Oxford Research AB

Den svenska verksamheten sköttes från starten 2003 huvudsakligen från kontoret i Köpenhamn. 2010 fusionerades Oxford Research med det stockholmsbaserade företaget Dedicera AB. Gemensamma kunder, kultur och värderingar om den goda arbetsplatsen sammanförde ägarna och i augusti flyttade Oxford Research in i ett kontor på Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Huset är känt för att ha inhyst den omtalade nattklubben Fontainebleu som sprängdes på 80-talet och var ett av Sveriges första större försök till försäkringsbedrägeri. Om sprängningen hade något att göra med att Alfred Nobel föddes i huset nästan 200 år tidigare står skrivet i stjärnorna. Välkommen att besöka oss på våning 1.

 

Byggnadsföreningens_hus (1).jpg

Norrlandsgatan 11, år 1950. Foto: Lennart af Petersens.