Kärnkompetenser


Vi arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar tre kärnkompetenser: akademisk kunskap och metod, strategisk förståelse samt förmåga att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt.


Vi arbetar kontinuerligt på att uppnå högsta vetenskapliga kvalitet i våra utvärderingar och analyser. Detta kombinerar vi med ett språk och kommunikationsmetoder som gör att den nya kunskapen blir tillgänglig för en bred offentlighet. Samtidigt ska våra produkter inte bli hyllvärmare. Vårt arbete ska visa på konkreta handlingsalternativ och nya möjligheter till utveckling. Därför kompletterar vi alltid våra analyser med konkreta idéer, strategier och rekommendationer.

 

Oxford Researchs kärnverksamhet ligger i mötespunkten mellan forskning, strategi och kommunikation, kompetenser som vanligtvis är uppdelade på olika sektorer och verksamheter. Oxford Research behärskar alla tre kompetensområden.

 

Vi kombinerar forskning, strategiutveckling och effektiv kommunikation

 

  • Forskning: Vi arbetar enligt vetenskaplig metod på ett sätt som involverar samma teoretiska och metodologiska djup som krävs i samhällsvetenskaplig forskning.

 

  • Strategi: Vi besitter strategisk förståelse på nivå med kvalificerade ledare. Den kunskap vi bidrar med ska alltid kunna omsättas i handling.

 

  • Kommunikation: Vår kommunikation bygger på högsta journalistiska standarder.

 

Vi tänker globalt men agerar nationellt, nordiskt och europeiskt

 

  • På våra nationella marknader är vi ledande företag inom samhällsanalys och utvärderingar.

 

  • Vi samarbetar tätt över de nordiska gränserna. Vi förstår varandras språk och kultur och kan på bästa sätt genomföra projekt med ett nordiskt perspektiv.

 

  • Vi är medlemmar av starka och väletablerade europeiska nätverk som gör det möjligt för oss att genomföra kvalificerade studier med data från samtliga europeiska länder.

 

olympiska ringar.png