Vision och missionVision

 

Knowledge for a better society

 

Mission

 

Genom skräddarsydda tvärvetenskapliga analyser och utvärderingar tillhandahåller vi kunskaper som hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut